Ekvádor 2014 - kolibříci

Ještě na T&T jsme se spolu s dalšími účastníky této výpravy shodli, že bychom se společně mohli vypravit i do další fotograficky (=budou tam kolibříci) zajímavé destinace. A protože Martin je muž činu, brzy (na konci května) po návratu z T&T se mi v e-mailu objevila zpráva s návrhem na podzimní focení opeřenců v Ekvádoru. Proti Martinovu výběru destinace nešlo namítat vůbec nic a tak jsem obratem potvrdil, že do Ekvádoru jsem připraven jet a rychle jsme se shodli i na termínu. Současně s tím jsem si začal tradičním způsobem, tj. zakoupením knihy The Birds of … (v případě Ekvádoru šlo o „field guide“ The Birds of Ecuador od autorů Robert S. Ridgely a Paul J.Greenfield) vytvářet přesnější představu, jaké zajímavé druhy kolibříků a dalších ptáků by měla (mohla) být šance vyfotografovat.

K finální podobě fotodovolené sice vedla poměrně křivolaká cesta s několika slepými odbočkami ale z ex-post pohledu a při limitaci časovými možnostmi a omezeními mohu Martina znovu jen pochválit za velmi podařený výběr lokalit.

Vrátím-li se zpět k ekvádorským kolibříkům, podle výše zmíněné knihy „The Birds of Ecuador“ je pro Ekvádor udáván výskyt 131 druhu kolibříků, přičemž jde o druhy vyskytující se od 0 m n/m až po vysokohorské druhy vyskytující se až do nadmořské výšky 4 600 m n/m.

První, z celkem 5-ti navštívených lokalit v Ekvádoru, byla Yanacocha, kde bohužel oproti plánu a našemu očekávání jsme měli na focení jen velmi omezený čas několika málo hodin namísto celého dne. Fotografování v Yanachocha není úplně triviální a záludných překážek, které na fotografa čekají, je hned několik. První z nich, zejména pro středoevropany uvyklé na nadmořské výšky okolo 300-600 m n/m je nadmořská výška okolo 4 000 m n/m a s tím spojený nižší obsah kyslíku ve vzduchu, který činí chůzi do sebemenšího kopečku (s plným fotobatohem na zádech a stativem v ruce) obtížnější než by se zdálo, kdy můj pokus „vyběhnout“ krátký kopeček skončil, po vyběhnutí kopečku, asi 5-ti minutovým lapáním po dechu.
Druhá protivná a pro mne překvapující věc byl výskyt velmi žravých muchniček, které nevidíte ale do ½ hodiny má člověk ožrané všechny odkryté části těla „až na kost“ a vydržet zde bez aplikace repelentu je velká výzva.
A další z překážek, tedy alespoň mne se to tak první den pobytu v Ekvádoru jevilo, byl pocit, že kolibříci létali tak nějak rychleji – buď opravdu létali v důsledku řidšího vzduchu rychlejia nebo moje reakce byly právě díky nižšímu obsahu kyslíku ve vzduchu pomalejší.

Sapphire-vented PufflegSapphire-vented Puffleg - Sapphire-vented Puffleg (Eriocnemis luciani) Kolibřík modrobřichý

Zklamání z této lokality jsem si odnesl v zásadě dvě, a to, že nemám žádnou letovku mečozobce (no, spíše bych měl napsat, že nemám žádnou fotografii mečozobce, se kterou bych byl 100% spokojen), a tím druhým zklamáním je fakt, že jsem si přivezl fotografie méně než 50% druhů kolibříků, kteří by se v Yanacocha měli vyskytovat.
Na druhou stranu pro mne bylo překvapením, jak je Sword-billed Hummingbird v reálu velký a jaký budí i mezi ostatními kolibříky respekt, vždy když přilétl, ostatní kolibříci okamžitě z daného místa zmizeli.

Sword-billed HummingbirdSword-billed Hummingbird - Sword-billed Hummingbird (Ensifera ensifera) Kolibřík mečozobec

Další 2 lokality, na kterých jsme fotografovali kolibříky, byly na západní straně And v Tandayapa Valley.

Booted Racket-tailBooted Racket-tail - Booted Racket-tail (Ocreatus underwodii) Sylfa vlajková

Buff-tailed CoronetBuff-tailed Coronet - Buff-tailed Coronet (Boissonneaua flavescens) Kolibřík žlutavý

Purple-throated WoodstarPurple-throated Woodstar - Purple-throated Woodstar (Calliphlox mitchelli) Kolibřík Mitchelův

Speckled HummingbirdSpeckled Hummingbird - Speckled Hummingbird (Adelomyia melanogenys) Kolibřík mozaikový

Violet-tailed SylphViolet-tailed Sylph - Violet-tailed Sylph (Aglaiocercus coelastis) Kolibřík tatama

A po té jsme přejeli na východní stranu And, kde jsme navštívili další 2 lokality

Golden-tailed SapphireGolden-tailed Sapphire - Golden-tailed Sapphire (Chrysorunia oenone) Kolibřík bronzový

Chestnut-breasted CoronetChestnut-breasted Coronet - Chestnut-breasted Coronet (Boisseonneaua matthewsii) Kolibřík peruánský

Chestnut-breasted CoronetChestnut-breasted Coronet - Chestnut-breasted Coronet (Boisseonneaua matthewsii) Kolibřík peruánský

Long-tailed SylphLong-tailed Sylph - Long-tailed Sylph (Aglaiocercus kingi) Kolibřík Kingův

Long-tailed SylphLong-tailed Sylph - Long-tailed Sylph (Aglaiocercus kingi) Kolibřík Kingův

Tím, jak jsme na každé lokalitě zůstávali min. 3 noci, tak jsem měl více času pozorovat chování kolibříků ve srovnání s mými předchozími cestami do střední Ameriky. Ne že bych si toho dříve vůbec nevšímal,ale v rámci cesty do Ekvádoru jsem si potvrdil, že moje dřívější vnímání jejich chování je standardem a ne jen náhodným chováním „jednoho“ konkrétního kolibříka.
Když tedy výsledky svých pozorování zkusím trochu zobecnit, tak jsem zaznamenal následujících několik modelů chování, a to jak ve vztahu k fotografovi tak i vzájemně mezi kolibříky.

 1. Některé druhy kolibříků se fotografa bojí, i když asi blíže pravdě bude popis, že testují fotografovu trpělivost a rychlost jeho reakcí a je úplně jedno, zda fotograf používá nebo nepoužívá blesk. Na květy létají tak, aby fotografovi dali co možná nejmenší příležitost je vyfotit - zásadně létají na květy na druhé straně keře nebo na květy, kde je není možno vyfotit a květ pečlivě vybraný fotografem zcela ignorují, schovávají se při sání nektaru za větvičky, odpočívají na větvičkách v hustém roští a pokud možno v místě, kde je navíc tma jak v tunelu. Fotografování těchto druhů je pak skutečným testem fotografovy výdrže a trpělivosti a v mnoha případech i štěstí na situaci, kdy kolibřík poleví v pozornosti a nabídne šanci na pořízení fotografií.
  V Ekvádoru se takto choval např. Collared Inca a na minulých cestách do tropů to bylo typické chování např. Ruby Topaz Hermita a Long-tailed Hermita (a proto dosud i přes několik setkání s tímto druhem nemám jeho žádnou fotografii, se kterou bych byl spokojen).
 2. U dalších druhů kolibříků jejich „pohyb“ vykazuje prvky hyperaktivity a s trochou nadsázky jejich přílet ke květu je ve stylu „rychle a zběsile“ - přílet na plný plyn – brzda – extrémně krátká zastávkaa následuje odlet na plný plyn pokud možno do hustého roští. Alternativou je naprosto nepředvídatelný pohyb, kdy to občas vypadá jako by si kolibřík šlehnul dávku extáze.
  V Ekvádoru se takto choval např. Napo Sabrewing a Gould´s Jewelfront.
 3. Další typické chování je silná teritorialita ve smyslu, že daný kolibřík považuje konkrétní keř(e)/květy(y) za svůj majetek a nekompromisně ho brání a každého vetřelce, který by mu chtěl upíjet nektar okamžitě vyhání. V reálu to funguje tak, že „kolibřík vlastník“, když nesaje nektar, tak sedí na nějaké větvičce v keři, anebo poblíž keře a hlídá si svůj majetek. A okamžiku objevení se vetřelce startuje a jde po něm s cílem ho odehnat. V případě, že na sebe narazí buď 2 (či více) jedinci stejného druhu, anebo dva velikostně podobní a agresivní jedinci, tak dochází ke konfliktu, který má podobu dogfightu - manévrového vzdušného boje stíhačů (jen zde nezbývá než konstatovat, že letadla a jejich piloti za kolibříky dost zaostávají v letových a manévrovacích schopnostech) a výsledky těchto konfliktů lze nadsázkou lze popsat slovy „peří létá na všechny strany“, a za pár vteřin je jasné, kdo vyhrál.
  V Ekvádoru se takto choval např. Collared Inca, Brown Violetear a Sparkling Violetear.
 4. Rovněž lze zaznamenat chování, kde nejvýstižnější popis, který mne napadl je „kolibřík provokatér“. Tento model chování je charakteristický tím, že kolibřík provokatér si vyhlídne nějakého kolibříka vlastníka, posadí se např. na nějakou větvičku velmi blízko květu, chvíli počká a pak vyzkouší jeho pozornost příletem ke květu. A co jsem měl možnost pozorovat v Ekvádoru, tak kolibříkovi provokatérovi vůbec primárně nejde o to se z daného květu napít, jde mu jen a pouze o to vyprovokovat kolibříka vlastníka k souboji (v lokalitě, kde jsem toto pozoroval, byl pro kolibříky potravy dostatek vč. pítek s cukrovou vodou) a takhle to kolibřík provokatér dokázal s přestávkami provozovat i několik hodin denně.
  V Ekvádoru se takto choval Brown Violetear (jako kolibřík provokatér), který si na jedné lokalitě jako „oběť“ v roli kolibříka vlastníka vybral Sparkling Violeteara.

Collared IncaCollared Inca - Collared Inca (Coeligena torquata) Inka královská

Sparkling Violetear x Brown VioletearSparkling Violetear x Brown Violetear

Naštěstí pro fotografy existují i kolibříci, kteří jsou vůči fotografům tolerantní, resp. fotografy považují, po kratší či delší době, za relativně neškodné tvorya v těchto případech je při troše trpělivosti možno pořídit i jejich portréty – v některých případech je dokonce limitem vzdálenosti přední čočky objektivu od kolibříka nejmenší zaostřitelná vzdálenost objektivu a občas i to, aby se kolibřík vůbec celý vešel na „čip“ (pro ilustraci, např. u mnou na portréty kolibříků obvykle používaného objektivu Canon EF 300/4 L IS USM činí tato vzdálenost jen 1,5 m).
V Ekvádoru patřil mezi takto tolerantní např. Many-spotted Hummingbird, Buff-winged Starfrontlet a Sapphire-vented Puffleg.

Co říci k fotografování kolibříků v Ekvádoru na závěr? Za sebe mohu říci pouze jediné – do Ekvádoru se, bude-li to jen trochu možné, určitě vrátím a to nejen kvůli kolibříkům.

Ekvádor 2014 - přehled druhů, které se mi podařilo během cesty do Ekvádoru na podzim r.2014 "publikovatelně vyfotografovat" a jejichž fotografie najdete v galerii:

Andean Emerald (Amazilia franciae) Kolibřík andský
Booted Racket-tail (Ocreatus underwoodii) Sylfa vlajková
Bronzy Inca (Coeligena coeligena) Inka obláčková
Brown Violetear (Colibri delphinae) Kolibřík telesillský
Buff-tailed Coronet (Boissonneaua flavescens) Kolibřík žlutavý
Buff-winged Starfrontlet (Coeligena lutetiae) Inka hnědokřídlá
Collared Inca (Coeligena torquata) Inka královská
Empress Brilliant (Heliodoxa imperatrix) Kolibřík císařský
Fawn-breasted Briliant (Heliodoxa rubinoides) Kolibřík hnědobřichý
Golden-tailed Sapphire (Chrysuronia oenone)
Gould´s Jewelfront (Heliodoxa aurescens)
Great Saphirewing (Pterophanes cyanopterus) Kolibřík modrokřídlý
Green-crowned Brilliant (Heliodoxa jacula) Kolibřík zelenotemenný
Green Violetear (Colibri thalassinus) Kolibřík zelený
Chestnut-breasted Coronet (Boissonneaua matthewsii) Kolibřík peruánský
Long-tailed Sylph (Aglaiocercus kingi) Kolibřík Kingův
Many-spotted Hummingbird (Taphrospilus hypostictus) Kolibřík kropenatý
Napo Sabrewing (Campylopterus villaviscensio) Kolibřík naposký
Rufous-tailed Hummingbird (Amazilia tzacatl) Kolibřík rezavoocasý
Rufous-vented Whitetip (Urosticte ruficrissa)
Purple-throated Woodstar (Calliphlox michelii) Kolibřík Mitchellův
Sapphire-vented Puffleg (Eriocnemis luciani) Kolibřík modrobřichý
Sparkling Violetear (Colibri coruscans) Kolibřík modrolící
Speckled Hummingbird (Adelomyia melanogenys) Kolibřík mozaikový
Sword-billed hummingbird (Ensifera ensifera) Kolibřík mečozobec
Violet-headed Hummingbird (Klais guimeti) Kolibřík fialovohlavý
Violet-tailed Sylph (Aglaiocercus coelestis) Kolibřík tatama
Western Emerald (Chlorostilbon melanorhynchus)
Wire-crested Thorntail (Popelairia popelairii) Kolibřík zelenonohý

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace